IMPRESSUM

Spoločnosť: CBG, s.r.o., Bratislava
Sídlo: Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
IČO 00896292
Web: http://www.cbg.sk
Obchodný register: www.orsr.sk
Odvetvie: herne a stávkové spoločnosti
NACE: 92000
Najvyšší výkonný predstaviteľ: Lubomír Slezácek

 

http://orsr.sk/vypis.asp?ID=3052&SID=2&P=0